February 1, 2017

GIPOC Home

Jul
3
Mon
2023
SAMS-CU Flight Ops
Jul 3 @ 11:00 am – 11:45 am
Jul
5
Wed
2023
FIR FBCE Purdue Degas & Test Points
Jul 5 @ 8:15 pm – 10:45 pm
Jul
6
Thu
2023
FIR FBCE Purdue Image File Downlinks
Jul 6 @ 9:00 am – 11:45 pm
CIR Hardware Replace – FCF I/O Processor
Jul 6 @ 10:15 am – 12:00 pm
Jul
10
Mon
2023
FIR FBCE Purdue Degas & Test Points
Jul 10 @ 8:15 am – 11:45 pm
SAMS-CU Flight Ops
Jul 10 @ 11:00 am – 11:45 am
Jul
11
Tue
2023
CIR Crew Checks IOP Connections
Jul 11 @ 12:00 pm – 2:00 pm
Jul
12
Wed
2023
FIR FBCE Purdue Image File Downlinks
Jul 12 @ 9:00 am – 11:45 pm
Jul
17
Mon
2023
FIR FBCE Purdue Degas & Test Points
Jul 17 @ 8:15 am – 11:45 pm
SAMS-CU Flight Ops
Jul 17 @ 11:00 am – 11:45 am