February 1, 2017

GIPOC Home

Jan
9
Mon
2023
FIR FBCE RPI Degas & TPs
Jan 9 @ 7:00 am – 11:30 pm
SAMS-CU Flight Ops
Jan 9 @ 11:00 am – 11:45 am
Jan
10
Tue
2023
FIR FBCE RPI Degas & TPs
Jan 10 @ 7:00 am – 11:30 pm
Jan
12
Thu
2023
CIR Crew Op: Replace Bottle and Monitor
Jan 12 @ 2:15 am – 9:30 am
Jan
13
Fri
2023
CIR SoFIE GEL Test Point Day 0
Jan 13 @ 6:30 am – Jan 14 @ 12:30 am
Jan
16
Mon
2023
CIR Downlink Image Files
Jan 16 @ 8:00 am – 8:00 pm
SAMS-CU Flight Ops
Jan 16 @ 11:00 am – 11:45 am
Jan
17
Tue
2023
FIR FBCE RPI Image File Downlinks
Jan 17 @ 7:00 am – 11:15 pm
CIR FOMA Calibration
Jan 17 @ 9:15 am – 8:30 pm
Jan
18
Wed
2023
FIR FBCE RPI Degas & TPs
Jan 18 @ 7:00 am – 11:30 pm